ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

A www.lipotipek.hu internetes címen elérhető weboldalt (a továbbiakban: Webshop) üzemeltető LIONKEY Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 08-09-033052; székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Gyöngyös utca 22.) mint adatkezelő a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i 2016/679 (EU) európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) alapján az alábbi tájékoztatást nyújtja a Webshop látogatói, vásárlói, a kurzusok résztvevői, valamint a hírlevélre feliratkozók részére személyes adataiknak a Webshop böngészése, a Webshopban történő vásárlás és a vásárlással összefüggő tevékenységek, a kurzusokon való részvétel, illetve a Lipóti Pék hírleveleire történő feliratkozás során megvalósuló kezelésével kapcsolatban.

A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Adatkezelési tájékoztató) a Webshop Általános Szerződési Feltételeinek elválaszthatatlan részét képezi, azzal együttesen értelmezendő, és az itt alkalmazott nagy kezdőbetűs kifejezések az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott jelentéssel bírnak, amennyiben az Adatkezelési tájékoztató eltérő rendelkezést nem tartalmaz.

 1. Az adatkezelő

Neve:                                                             LIONKEY Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye:                                                     9200 Mosonmagyaróvár, Gyöngyös utca 22

Telefonszáma:                                               +49 176 64922582

Elektronikus levelezési (e-mail) cím:            info@lionkey.eu

Nyilvántartó cégbíróság:                                Győri Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám:                                          Cg.08-09-033052

Képviseli:                                                       Kulcsár Ádám ügyvezető

 

 1. Az adatkezelési tevékenységek

A GDPR értelmében adatkezelés a személyes adatokon végzett bármely művelet (pl. gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tárolás, megváltoztatás, lekérdezés, továbbítás, korlátozás, törlés, megsemmisítés, stb.), személyes adat pedig az érintettre vonatkozó bármely információ. Érintett az az azonosított vagy azonosítható természetes személy (ember), akire vonatkozóan az adatkezelő személyes adatot kezel.

Ha az érintett a 14. életévét betöltötte, de a 18. életévét nem, vagy egyébként korlátozottan cselekvőképes, akkor a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulása vagy az adataival kapcsolatos egyéb nyilatkozata érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása szükséges. Ha az érintett a 14. életévét nem töltötte be vagy egyébként cselekvőképtelen, akkor személyes adatairól kizárólag törvényes képviselője rendelkezhet. Mindezekre tekintettel, ahol a jelen Adatkezelési tájékoztató az érintett nyilatkozatairól vagy eljárásáról rendelkezik, azok alatt az érintett életkorától függően az érintett és törvényes képviselője, vagy kizárólagosan a törvényes képviselő nyilatkozatait vagy eljárását is érteni kell (ha alkalmazható).

A személyes adat kezelése alapulhat az érintett (képviselője) hozzájárulásán, vagy lehet az érintettel (képviselőjével) vagy mással megkötött szerződés (vásárlás) teljesítéséhez szükséges, vagy ahhoz szükséges, hogy az adatkezelő valamilyen jogi kötelezettségét teljesíteni vagy jogos érdekeit érvényesíteni tudja.

Az alábbiakban a LIONKEY Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Adatkezelő) tájékoztatása olvasható arról, hogy a Webshop böngészése, a Webshopban történő vásárlás és a vásárlással összefüggő tevékenységek, a Kurzusokon való részvétel, illetve a Lipóti Pék hírleveleire történő feliratkozás az érintett mely személyes adatainak gyűjtésével és kezelésével járhat.

2.1.      A Webshop böngészése

A Webshop böngészése során a webszerver automatikusan azonosítja és naplózza a látogatók számítógépének IP-címét, a használt böngészőprogram típusát és verzióját, valamint az operációs rendszer jellemzőit. Ezek személyes adatnak minősülhetnek, de az Adatkezelőnél – a vásárláskor rögzített IP-cím kivételével – nem kapcsolódnak össze más személyes adatokkal, következésképpen a böngészési adatokról az Adatkezelő nem tudja megállapítani, hogy mely konkrét látogatóra vonatkoznak. Az adatok kezelésének célja a Webshop alapvető működésének és az informatikai rendszer biztonságának biztosítása, valamint webhely-statisztikák készítése, jogalapja pedig az Adatkezelőnek a Webshop működtetéséhez fűződő jogos érdekeinek érvényesítése. Az adatok tárolásának időtartama … nap.

Az Adatkezelő a Webshop oldalain a Google Analytics webes elemzési szolgáltatást használja, mely az érintett eszközén tárolt analitikai célú sütik alkalmazásával teszi lehetővé a Webshop használatának elemzését. A sütiken keresztül az Adatkezelő a látogatókkal és a Webshop használatával kapcsolatos információkat a Google részére továbbítja, mely azokat az Adatkezelő nevében kezeli a Webshop tevékenységével kapcsolatos jelentések összeállítása, a Webshop látogatottságának és látogatóinak felmérése és egyéb hasonló szolgáltatások nyújtása céljából. Ennek keretében az érintett IP-címe is továbbításra kerül, azonban nem kapcsolódik össze a Google más adataival. Az adatok gyűjtése és tárolása az Amerikai Egyesült Államokban működtetett szervereken történik.

A Webshop oldalain elhelyezett kisméretű szöveges adatfájlok, ún. sütik által technikai információk kerülnek rögzítésre a Webshop meglátogatásával kapcsolatban, amelyek részben a Webshop működéséhez feltétlen szükséges információk (elengedhetetlen sütik), részben pedig funkcionális, illetőleg preferenciális, statisztikai, valamint marketing célokat szolgálnak. A sütik által gyűjtött információk a látogatót személy szerint nem azonosítják, azonban számítógépét és internetkapcsolatát felismerhetővé tehetik. Az elengedhetetlen sütik általi adatkezelés jogalapja az Adatkezelőnek a Webshop működtetéséhez fűződő jogos érdekei érvényesítése. Az Adatkezelő felhívja a figyelmet, hogy az érintett saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat személyes adatainak az Adatkezelő jogos érdekein alapuló kezelése ellen. A többi (nem elengedhetetlen) süti általi adatkezelés jogalapja az érintett által megadott hozzájárulás. A sütikhez adott hozzájárulások bármelyike bármely időpontban visszavonható; ez azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

A sütik tekintetében a hozzájárulás megtagadása vagy visszavonása a Webshop oldalán elhelyezett ún. sütinyilatkozat útján lehetséges ([LINK]), vagy a látogató böngészője beállításainak megfelelő módosításával (sütik letiltásával, törlésével, vagy az elfogadás módjának beállításával), illetve a Google Analytics alkalmazás használata a Google Analytics Opt-out kiegészítő telepítésével is megakadályozható. Az adatkezelés időtartama a süti típusától függ: az elengedhetetlen sütik esetében a munkamenet végéig, a többi esetben legfeljebb a hozzájárulás visszavonásáig vagy az egyes sütikhez a sütinyilatkozatban rendelt időtartam lejártáig tart.

A Webshop oldalain kétféle süti található: egyfelől azok, melyeket az Adatkezelő helyezett el (elsődleges sütik), másfelől azok, melyek harmadik féltől származnak (Barion, Google, Facebook sütik).

Az Adatkezelő a Webshop oldalain található sütik típusáról és az adatkezelések céljáról, időtartamáról, valamint az adott sütit elhelyező szolgáltatóról az alábbi táblázatban ad tájékoztatást:

 

Süti Cél Adatkezelési idő Szolgáltató
ELENGEDHETETLEN
a munkamenet időtartama az adatkezelő
a munkamenet időtartama az adatkezelő
fFUNKCIONÁLIS/PREFERENCIÁLIS

ba_vid

 

a bankkártyás csalások kiszűrése a látogató által használt eszköz digitális ujjlenyomata és a böngészési szokásai alapján 1,5 év

Barion Payment Zrt.

(barion.com)

STATISZTIKAI
_ga egyedi azonosító regisztrálása, mely a böngészők megkülönböztetésére és a látogatási statisztikák mérésére szolgál 2 év

Google Ireland Limited

(google.com)

_gat a lekérdezések ütemének, gyakoriságának szabályozása 1 nap

Google Ireland Limited

(google.com)

_gid egyedi azonosító létrehozása, melynek segítségével statisztikát hoz létre a látogató honlap felhasználási szokásairól 1 nap

Google Ireland Limited

(google.com)

1P_JAR webhelystatisztikák gyűjtése, a látogató által a webhelylátogatás előtt látott hirdetések jegyzése

 

30 nap

Google Ireland Limited (.gstatic.com)
_fbp a böngészők azonosítása a hirdetési és webhely-analitikai szolgáltatások biztosításához 90 nap

Facebook

(.facebook.com)

MARKETING
fr hirdetési süti, használatával a hirdetések megjeleníthetők, mérhetők, relevanciájuk javítható 90 nap

Facebook

(.facebook.com)

 

 

2.2.      Hírlevél feliratkozás

A Webshop látogatói az alábbi személyes adatok megadásával iratkozhatnak fel a Lipóti Pék elektronikus hírleveleire: vezetéknév, keresztnév és e-mail cím. Az elektronikus kapcsolattartás adataihoz az Adatkezelő e-mailszolgáltatója és hírlevélküldő szolgáltatója férnek hozzá.

Az adatkezelés célja elektronikus hírlevelek küldése a feliratkozó részére és tájékoztatása a Lipóti Pék legújabb kurzusairól és egyéb híreiről. Az adatkezelés jogalapja magánszemély és egyéni vállalkozó esetében az érintett hozzájárulása. A hozzájárulás bármikor visszavonható; ez azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Az adatkezelés jogalapja cég nevében történő feliratkozás esetén a cég és az Adatkezelő ahhoz fűződő jogos érdekeinek érvényesítése, hogy a feliratkozó cég az Adatkezelő termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos hírekről értesüljön. Az Adatkezelő felhívja a figyelmet, hogy a cég nevében a hírlevelekre feliratkozó érintett saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat személyes adatainak az Adatkezelő, illetve a cég mint harmadik fél jogos érdekein alapuló kezelése ellen. Az adatszolgáltatás önkéntes, annak elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy az Adatkezelő nem fog hírlevelet küldeni. Az adatkezelés időtartama a hozzájárulás visszavonásáig vagy az érintett tiltakozásáig terjedő időtartam, visszavonás vagy tiltakozás hiányában pedig a feliratkozástól számított 5 év.

2.3.      Vásárlás a Webshopban

A Webshopban történő vásárláshoz a következő személyes adatok megadása szükséges: cégként vagy magánszemélyként vásárol, magánszemély vezetékneve és keresztneve, egyéni vállalkozó adószáma, cég nevében eljáró magánszemély neve, számlázási cím (ország, utca, házszám, város, irányítószám, valamint opcionálisan emelet, lépcsőház, lakás, stb.), e-mail cím, telefonszám (opcionális), utalványkód, bankkártya-adatok. A vásárlás során a következő adatok is rögzülnek: a vásárlás időpontja, a rendelés tartalma (a megvásárolt termék és a fizetendő összeg), az esetleges elállás ténye és időpontja.

Az adatokhoz az Adatkezelő szervezetén kívül az e-mailben, telefonon, postai úton történő kapcsolattartás adataihoz az adatkezelő e-mail- és telefonszolgáltatója, illetve a Magyar Posta férnek hozzá, a számlán szereplő személyes adatokhoz pedig az Adatkezelő által használt online számlázó program szolgáltatója, valamint az Adatkezelő könyvelője. A bankkártya adatokhoz kizárólag a bankkártyás fizetést biztosító szolgáltató rendelkezik hozzáféréssel, kivéve azt az esetet, amikor a Vásárló elállása folytán az Utalvány ellenértéke visszatérítésre kerül, amikor az Adatkezelő és számlavezető bankja is megismeri az átutaláshoz szükséges adatokat.

Az adatkezelés célja, hogy a Vásárló meg tudja vásárolni az Adatkezelő Termékeit, jogalapja pedig magánszemély és egyéni vállalkozó vásárló esetében az Adatkezelővel a Termék megvásárlása tárgyában létrejövő szerződés teljesítésének szükségessége, míg cégként történő vásárlás esetén a cég és az Adatkezelő ahhoz fűződő jogos érdekeinek érvényesítése, hogy a közöttük a Termék megvásárlása tárgyában létrejövő szerződést teljesíteni lehessen. Mivel ezekre az adatokra a szerződés teljesítéséhez van szükség, az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel járhat, hogy az Adatkezelő a megrendelést nem tudja teljesíteni. A fentieken túlmenően a vásárlás alkalmával használt IP-cím is rögzül: az adatkezelés célja itt a vásárlás biztonságának biztosítása, jogalapja pedig az Adatkezelő ahhoz fűződő jogos érdekeinek érvényesítése, hogy a Webshopban történő vásárlás dokumentálható, egy esetleges jogvitában a tényállás tisztázható legyen.

Az Adatkezelő az adatokat a szerződés megszűnéséig (annak teljesítéséig vagy a vásárlástól való elállás esetén az ellenérték visszatérítéséig) kezeli és főszabály szerint a szerződés megszűnését követő 5 évig megőrzi a dokumentálhatóság, valamint egy esetleges jogvitában a tényállás tisztázása céljából. Az adattárolás jogalapja szintén az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése.

Az Adatkezelő felhívja a figyelmet, hogy az érintett saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat személyes adatainak az Adatkezelő, illetve harmadik fél jogos érdekein alapuló kezelése ellen. Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezeli tovább, kivéve, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A magánszemély (nem cég) vagy egyéni vállalkozó Vásárlónak a vásárlásról kibocsátott számlán szereplő adatai (név, lakcím vagy egyéni vállalkozói székhely címe, egyéni vállalkozó adószáma) a számviteli szabályok szerint a számlával együtt 8 évig megőrzésre kerülnek. Az adatkezelés célja a számla kiállítása és megőrzése, jogalapja pedig ebben az esetben az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, amelyet az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169. § d) és e) pontjában, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések írnak elő. A személyes adat szolgáltatása ebben az esetben jogszabályon alapul.

2.4.      Részvétel a Kurzusokon

Az Adatkezelő a Kurzusok Résztvevőinek nevét és e-mail címét kezeli a névre szóló emléklapok kiállítása, illetve a Kurzust követően az elkészített péksütemények receptjének megküldése céljából.

A Vásárló esetében az adatkezelés jogalapja az Adatkezelővel a Jegy megvásárlása tárgyában létrejövő szerződés teljesítésének szükségessége. Amennyiben a Résztvevő nem minősül Vásárlónak (azaz sem Jegyet nem vásárolt, sem Utalványt nem váltott be, hanem a részvétel lehetőségét ajándékba kapta), nevét a Vásárló adta meg az Adatkezelő részére, és az adatkezelés jogalapja ez esetben az Adatkezelőnek a Kurzus lebonyolításához fűződő jogos érdekeinek érvényesítése. Az Adatkezelő felhívja a figyelmet, hogy az érintett saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat személyes adatainak az Adatkezelő jogos érdekein alapuló kezelése ellen. A Vásárlónak nem minősülő Résztvevő e-mail címét maga adja meg, az adatkezelés jogalapja itt az érintett hozzájárulása. Az adatszolgáltatás önkéntes, elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy a Résztvevő a receptet e-mailben nem fogja megkapni. A hozzájárulás bármikor visszavonható; ez azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

A kezelt személyes adatok közül a Résztvevők nevéhez az Adatkezelő szervezetén kívül a Kurzusvezető is hozzáféréssel rendelkezik.

Az adatkezelés időtartama a hozzájárulás visszavonásáig, illetve az érintett tiltakozásáig terjedő időtartam, visszavonás vagy tiltakozás hiányában a Résztvevő neve tekintetében a Kurzustól számított 5 év, e-mail címe tekintetében pedig a recept megküldéséig terjedő idő.

2.5.      Panaszkezelés

A megrendelések teljesítésével összefüggő, illetve az Adatkezelőnek a Termékek értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó bármely panasz közlése a következő személyes adatok megadásával jár, illetve járhat: név, lakcím, a panasz részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke. Ezen túlmenően a panaszkezelés az alábbi személyes adatok kezelésével jár: a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja, szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma, a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje, aláírás, az Adatkezelő álláspontja, és elutasító álláspont esetén annak indokai. Az e-mailben, telefonon, postai úton történő kapcsolattartás adataihoz az Adatkezelő e-mail- és telefonszolgáltatója, illetve a Magyar Posta férnek hozzá.

Az Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 3 évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

Az adatkezelés célja a panasz kezelése, jogalapja pedig az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, amelyet a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (3)-(5) és (7) bekezdéseiben foglalt rendelkezések írnak elő. Ahhoz, hogy az Adatkezelő a panaszt kezelni tudja, az érintettnek a szükséges adatokat meg kell adnia. Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel járhat, hogy az Adatkezelő nem fogja tudni a panaszt kivizsgálni és orvosolni.

2.6.      Szavatossági jogok gyakorlása

A szavatossági jogok gyakorlásához a következő személyes adatok megadása szükséges: Vásárló neve, címe (kapcsolattartási adatok), a megvásárolt Termék, a vásárlás időpontja, a Termék állítólagos hibája és az érvényesíteni kívánt szavatossági igény (kijavítás, kicserélés, árleszállítás vagy elállás). Az adatszolgáltatás önkéntes, elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy az Adatkezelő nem tudja a szavatossági igényt kivizsgálni vagy teljesíteni. A szavatossági igény érvényesítése az előbbieken felül még a következő adatok kezelésével jár: a szavatossági igény érvényesítésének időpontja, valamint az Adatkezelő által a szavatossági igény teljesítésére, esetleges nemteljesítésére, illetve a Vásárló által az igényérvényesítés érdekében tett további lépésekre vonatkozó információk. Az Adatkezelő bírósági úton történő igényérvényesítés esetén az adatokat az eljáró bíróság rendelkezésére bocsáthatja; az e-mailben, telefonon, postai úton történő kapcsolattartás adataihoz az adatkezelő e-mail- és telefonszolgáltatója, illetve a Magyar Posta férnek hozzá.

Az adatkezelés célja a hibás teljesítésért való helytállás, jogalapja pedig az Adatkezelő ahhoz fűződő jogos érdekeinek érvényesítése, hogy a benyújtott szavatossági igényt megvizsgálja és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban a határidőben érvényesített jogos igényt teljesítse.

 

Az Adatkezelő az adatokat a szavatossági igény teljesítéséig vagy az ügy egyéb módon történő lezárásáig kezeli és főszabály szerint további 5 évig megőrzi a dokumentálhatóság, valamint egy esetleges jogvitában a tényállás tisztázása céljából. Az adattárolás jogalapja szintén az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése.

Az Adatkezelő felhívja a figyelmet, hogy az érintett saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat személyes adatainak az Adatkezelő jogos érdekein alapuló kezelése ellen. Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezeli tovább, kivéve, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

2.7.      Megkeresések megválaszolása

Az érintett a Webshop kapcsolatfelvételi űrlapján, valamint a Webshop impresszumában vagy a jelen Adatkezelési tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségeken kérdéseivel, észrevételeivel vagy kéréseivel bármikor megkeresheti az Adatkezelőt. Ilyen esetben az Adatkezelő az érintett kérdéseinek vagy megkeresésének megválaszolása céljából kezeli az általa megadott adatokat (név, cégnév, elérhetőség, a megkeresés időpontja, tárgya, illetve a rendelkezésére bocsátott információk). Az adatkezelés az Adatkezelőnek a megkeresésben foglaltak megvizsgálásához és a válaszadáshoz, valamint a megkeresés nyomán esetlegesen szükséges intézkedések megtételéhez fűződő jogos érdekei érvényesítéséhez szükséges.

Az Adatkezelő az adatokat a megkeresés megválaszolásához szükséges időtartamban kezeli és főszabály szerint az ügy lezárását követő 5 évig megőrzi a dokumentálhatóság, valamint egy esetleges jogvitában a tényállás tisztázása céljából. Az adattárolás jogalapja szintén az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése.

Az Adatkezelő felhívja a figyelmet, hogy az érintett saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat személyes adatainak az Adatkezelő jogos érdekein alapuló kezelése ellen. Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezeli tovább, kivéve, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 1. A személyes adatok címzettjei, harmadik országbeli címzettek

Az Adatkezelőnél az ügyvezető igazgató rendelkezik hozzáféréssel az érintettek személyes adataihoz.

Az Adatkezelő a Webshop működtetéséhez, a Webshopban leadott megrendelések teljesítéséhez és az ahhoz kapcsolódó egyéb tevékenységeihez az alábbi adatfeldolgozók szolgáltatásait veszi igénybe:

 • tárhely- és e-mailszolgáltató: Websupport Magyarország Kft. (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.; cégjegyzékszám: Cg.01-09-381419; e-mail cím: support@websupport.hu);
 • webanalitika: Google Ireland Limited (székhely: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Dublin D04E5W5, Írország; nyilvántartási szám: 368047; adatvédelmi irányelvek: https://policies.google.com/privacy?hl=hu; harmadik országba történő adattovábbítás esetén a Google a 2021/914/EU bizottsági végrehajtási határozat szerinti általános szerződési feltételek /l. itt: https://privacy.google.com/businesses/processorterms/mccs// alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő szintű védelmét);
 • postai levelezés: Magyar Posta Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6; cégjegyzékszám: Cg.01-10-042463; e-mail cím: ugyfelszolgalat@posta.hu);
 • telefonos kapcsolattartás: (székhely: …; cégjegyzékszám: …; e-mail cím: );
 • hírlevelek küldése (MailChimp): The Rocket Science Group, LLC (székhely: 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000, Atlanta, GA 30308, Amerikai Egyesült Államok; e-mail cím: dpo@mailchimp.com; adatkezelési tájékoztató: https://mailchimp.com/legal/privacy/; az Európai Bizottság megfelelőségi határozata nem áll rendelkezésre, azonban az adatfeldolgozó a 2010/87/EU bizottsági határozat melléklete szerinti általános szerződési feltételek /l. itt: https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/#Annex_C_-_Standard_Contractual_Clauses/ alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő szintű védelmét);
 • bankkártyás fizetés: Barion Payment Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20. 2. em.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-048552; e-mail cím: hello@barion.hu);
 • számlázó program: Billingo Technologies Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1133 Budapest, Árbóc utca 6.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-140802; e-mail cím: hello@billingo.hu);
 • könyvelés: Dr Bedicsné Borbély Anita (székhely: 9022 Győr, Liszt Ferenc utca 40. 4. emelet 2. ajtó; nyilvántartási szám: 52224825; e-mail cím: hello@barion.hu);
 • számlavezetés: ERSTE BANK HUNGARY Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-041054; e-mail cím: erstebank@erstebank.hu);
 • kurzusvezetés: Barabás Katalin

Az adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy a Webshop oldalain elhelyezett Google Analytics és Facebook sütik engedélyezésével ahhoz is hozzájárulnak, hogy az adatkezelő a sütikben tárolt személyes adataikat a Google Ireland Limited-en, illetve a Facebook Ireland Limited-en (székhelye: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Dublin, D02X525, Írország; nyilvántartási száma: 462932) keresztül az ezek adatkezelési tájékoztatójában meghatározott harmadik országokba továbbítsa (pl. az Amerikai Egyesült Államokba adattárolás céljából). Bár az Európai Bizottság megfelelőségi határozata nem minden esetben áll rendelkezésre, mind a Google, mind a Facebook a 2021/914/EU bizottsági határozat szerinti általános szerződési feltételek alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő szintű védelmét (a Google esetében lásd fent, a Facebook esetében l. itt: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum).

 1. Az adatkezelés biztonságát szolgáló technikai és szervezési intézkedések

Az Adatkezelő és adatfeldolgozói az érintettek adatait csak abban az esetben és csak addig kezelik, ha és ameddig a fentebb megjelölt adatkezelési célok valamelyike fennáll. Az adatfeldolgozók csak az általuk az Adatkezelő részére nyújtott szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben férnek hozzá az érintettek személyes adataihoz.

Az Adatkezelőnél az adatok biztonságát a következő informatikai biztonsági megoldások szolgálják: rendszeres biztonsági mentések, központosított vírusvédelem (ESET), Microsoft Active Directory azonosításon alapuló jogosultságkezelés.

 1. Az érintett jogai

Az érintettnek joga van kérni az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Az érintettet megilleti az adathordozhatósághoz való jog, ha pedig az adatkezelés hozzájáruláson alapul, akkor a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásának joga. Az érintett a személyes adatai kezelésével összefüggésben panaszt nyújthat be a felügyeleti hatósághoz.

Az érintett kéréseivel írásban vagy elektronikus úton keresheti meg az Adatkezelőt a fenti 1. pontban megjelölt címén és e-mail címén. Ha az érintett elektronikus úton küldte a kérelmet, az Adatkezelő a tájékoztatást szintén elektronikus úton fogja megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. Az Adatkezelő a kérést csak akkor tudja teljesíteni, ha az érintettet azonosítani tudja. Ha megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó személy kilétével kapcsolatban, akkor az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges további információk nyújtását kérheti. Ha az Adatkezelő bizonyítani tudja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy az érintettet azonosítsa, erről őt lehetőség szerint megfelelő módon tájékoztatja; ilyen esetekben az érintetti jogok nem alkalmazandók, kivéve, ha az érintett abból a célból, hogy jogait gyakorolni tudja, az azonosítását lehetővé tevő kiegészítő információkat nyújt.

Az Adatkezelő az érintettet késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a kérése nyomán hozott intézkedésekről. Ha szükséges (figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát), ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, mely esetben erről az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, akkor késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást, valamint intézkedést adatonként első alkalommal díjmentesen biztosítja, kivéve, ha a kérés egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó. Az Adatkezelő haladéktalanul tájékoztatni fogja az érintettet, ha véleménye szerint a kérés megalapozatlan vagy túlzó, és erre tekintettel választ kér tőle, hogy az adatkezelő által megjelölt ésszerű összegű díjat megfizeti-e, vagy sem. Nemleges válasz esetén, illetve a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belüli válasz hiányában az Adatkezelő megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

5.1.      A hozzáférési jog

Az érintett visszajelzést kérhet az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha az adatkezelés folyamatban van, jogosult arra is, hogy a személyes adatokhoz hozzáférjen, valamint a következő információkat megkapja: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják; adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai; az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; ha esetleg az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

Ha az érintett hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait, az Adatkezelő jogosult az érintett kérelmének teljesítését a szükséges és arányos mértékben megtagadni.

Ha az érintett a tájékoztatást több példányban kéri, az Adatkezelő a többletpéldányok elkészítésének adminisztratív költségeivel arányos és ésszerű mértékű díjat számít fel.

5.2.      A helyesbítéshez és a kiegészítéshez való jog

Az érintett kérheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését, valamint az adatkezelés célját tekintve hiányos személyes adatok kiegészítését.

Az érintettnek kérelmében meg kell jelölnie, hogy mely adatok pontatlanok, illetve hiányosak, és melyek a pontos, illetve teljes adatok. Az Adatkezelő az érintettől a kérelem teljesítését megelőzően szükség szerint kérheti, hogy a pontosított vagy új adatot megfelelő módon igazolja. A kérés teljesítése után az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, illetve kiegészítésről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az Adatkezelő kiemelt érdeke, hogy az érintettről pontos, mindig aktuális adatokat kezeljen, ezért adatai megváltozásáról, illetve, ha az adatait pontatlanul, helytelenül kezeli, az Adatkezelőt haladéktalanul értesíteni szükséges.

5.3.      A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult kérni, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az Adatkezelő a személyes adatot az érintett hozzájárulása alapján kezelte, és az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy (elsőbbséget élvező jogszerű okra tekintet nélkül), ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történt;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Abban az esetben, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a fenti indokok egyike alapján azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

5.4.      Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett a tiltakozott az olyan adatkezelés ellen, amely nem közvetlen üzletszerzés érdekében történt: ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével nem lehet kezelni, csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely uniós tagállam fontos közérdekéből.

5.5.      A tiltakozáshoz való jog

Az érintett a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha adott esetben bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Az Adatkezelőnek nincs ilyen mérlegelési lehetősége, ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés (marketing) érdekében történik, abban az esetben az érintett tiltakozása esetén a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

5.6.      Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Jogosult továbbá arra is, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul, és az adatkezelés automatizált módon történik. Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását is.

Ha az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása hátrányosan érintené mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait, az Adatkezelő jogosult az érintett kérelmének teljesítését a szükséges mértékben megtagadni.

Az adathordozhatóság körében tett adatkezelői intézkedés nem jelenti az adatok törlését, azokat az adatkezelő mindaddig nyilvántartja (kezeli), ameddig az adatkezelésre megfelelő céllal, illetve jogalappal rendelkezik.

5.7.      A hozzájárulás visszavonásához való jog

Az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja, ugyanolyan egyszerű módon, ahogyan megadta azt. Az Adatkezelő felhívja a figyelmet, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

5.8.      A panasztételhez való jog és a hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Ha az érintett szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a GDPR vagy egyébként a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseit, panaszt tehet a saját szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban illetékes felügyeleti hatóságnál, Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:

– postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.

– cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

– telefon: +36 (1) 391-1400

– fax: +36 (1) 391-1410

– e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

– web: www.naih.hu

A panasztételi jogtól függetlenül az érintett bírósághoz is fordulhat, ha megítélése szerint a személyes adatai meg nem felelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait. Magyarországon a per az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt, vagy az adatkezelő székhelye alapján a Győri Törvényszék (cím: 9021 Győr, Szent István út 6.; levelezési cím: 9002 Győr, Pf.: 11.; központi telefonszám: +36 96 508 700; e-mail cím: birosag_gyor@birosag.hu) előtt indítható meg. Ha az érintett szokásos tartózkodási helye az Európai Unió másik tagállamában van, akkor az eljárást megindíthatja a szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.

* * *

Amennyiben az Adatkezelő adatkezelési tevékenységével kapcsolatban kérdése vagy aggálya merülne fel, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal az Adatkezelési tájékoztató 1. pontjában megjelölt elérhetőségek egyikén.

Hatálybalépés: 2021. október 5.

Kosár
 • Nincs termék a kosárban.